Поука

Прво равенство
Маж = јаде + спие + работи + ужива
Магаре = јаде + спие
Значи,
Маж = магаре + работи + ужива
Значи,
маж - ужива = магаре + работа
На кратко,
Маж што не ужива = магаре што работи
Второ равенство
Маж = јаде + спие + заработува пари
Магаре = јаде + спие
Значи,
Маж = магаре + заработува пари
Значи,
Маж - заработува пари = магаре
На кратко,
Маж што не заработува = магаре
Трето равенство
Жена = јаде + спие + троши
Магаре = јаде + спие
Значи,
Жена = магаре + троши
Значи,
Жена - троши = магаре
На кратко,
Жена што не троши = магаре
Од равенствата 2 и 3 може да се заклучи дека:
Маж кој не заработува = На жена која не троши
Значи мажите мораат да заработуваат пари за жените да не станат магариња! (закон 1)
И жените мораат да трошат за мажите да не станат магариња! (закон 2)
Што добиваме?
Маж + Жена = магаре + заработува пари + магаре + троши
Заклучок од равенствата 1 и 2:
ПОТРЕБНИ СЕ ДВЕ МАГАРИЊА ЗА СРЕЌНО ЖИВЕЕТЕ.

 

Вицотека:
Влегува дечко во такси и јаде чоколадо.
Таксистот му вели:
  • Дечко чоколадото ќе ти ги расипе забите.
Дечкото враќа:
  • Дедо ми живееше 102 години.
Таксистот:
  •  Затоа што јадел чоколадо?
Дечкото:
  • Не, затоа што си гледал своја работа.
Зима...Надвор вее снег... Едно врапче се мачи на ладното, лета лета и пап доле... се смрзнува.
Доаѓа крава и се посерува врз врапчето.
Од топлината на лепешката врапчето зачуруликало демек е пролет.
Го слуша тоа една мачка го вади од гомната и го изедува.
Тоа го видел еден був и донесол 3 заклучоци:
1. Не ти е секој непријател што ќе ти се посере врз главата.
2. Не ти е секој пријател што ќе те извади од гомна.
3. Ако си до гуша со гомна не чуруликај.
Вицотека:

Страници