Глупави

Разговараат Македонец Србин и Босанец во кафана за Европа.
Македонецот и Србинот жалат што не се Европа а на тоа Босанецот:
Па ни Америка не е во Европа, па што и фали!!!

Што рекла плавуша кога почнал да се тресе авионот?
- Мора да е земјотрес!

- Зошто плавуши мразат да одат во Ве-Це ?
- Треба сами да се соблечат !

Страници