Спорт

Оди Трпана на фудбалски натпревар и му довикува на судијата:
- Море судија абдал еден што не им фрлиш уште некоја топка,
не гледаш дека се испотепаа околу онаа едната!!!

Го викаат Гоки од под прозор на фудбал.
Излегува мајка му и вика:
- Зашто го викате Гоки на фудбал кога знаете дека има една дрвена нога?
- Па ние не го викаме да игра фудбал, да ни биде статива!

Како човекојадците ги нарекуваат атлетичарите?
- Fast Food!

Страници