Молер бојадисува психијатриска клиника. Минува еден пациент и прашува:
- Мајсторе добро ли ја држите четката?
- Да, да. - одговара молерот.
- Епа чим е така, ќе ви ја земам скалата.

На час по ликовно
- Деца сега ќе цртате она што сакате да го правите кога ќе пораснете
(Сите деца цртаат само малиот Перо седи и ништо не прави)
- Што е Перо немаш идеја? Што би сакал да правиш кога ќе пораснеш??
- Па учителке, би сакал да се оженам за вас
- Да и ..? (прашва учителката)
- Сакате да ви нацртам ?!?!?

На ѕид во женско ВЦ пишува: Мојот маж ме следи насекаде!
Под истиот натпис: Ма нема врска, не ја следам.

Вицотека:

Страници