Зошто жените обрнуваат повеќе внимание на подобрување на својот изглед, отколку на подобрување на нивниот интелект?
- Затоа што повеќето мажи се глупи, но многу малку од нив се слепи.

Што е предигра?
Отворање порно слики, милиметар по милиметар во времето кога брзината на интернетот беше 3kb во секунда.

Што е интелектуалец:
Индивидуа која има капацитет да размислува подолго од 2 часа за нешто што не е секс.

Страници