Што е мигрена:
- Најупотребувана контрацепција од страна на жените

Само кај оние што се во фамилијарната гробница,
Господ им одредува кој ќе биде горе а кој долу.

Зошто го ставиле коњот пред владата?
- За да знаат туристите каде е шталата!

Страници