Što plavuša podrazumijeva pod svjetlosnom godinom?
Godišnji račun za struju.

Што е тоа интелектуалец?
Тоа е индивидуа која поседува способност за размислување подолга од два часа за нешто што не се нарекува секс.
Ја прашува некоја девојка својата пријателка:
- Гледам имаш нов дечко билдер, вистински маркантен мачо тип! Каков е како маж?
- Како мојот лаптоп, одлична графика, но и слаба батерија!!!!

Страници